Chuyên mục
Kiến thức y học

Thần kinh tọa là gì?

Dây thần kinh tọa – dây thần kinh ngồi – chính là dây thần kinh hông to, được coi là dây thần kinh dài nhất của cơ thể. Dây thần kinh tọa được bắt nguồn từ phần cột sống kéo dài xuống các ngón chân. Chính vì vậy, dây thần kinh tọa có vai trò […]